Dizi Ltd. Şirket Nedir? (Series LLC)

Delaware ltd. şirketler hukuku çok farklı ve enteresan bir kuruluşun oluşturulmasına izin vermiştir: dizi ltd. şirket (series LLC). Delaware’da oluşturulmuş bir dizi ltd. şirkette her dizi hukuki anlamda kendi içerisinde ve ayrı bir birim olarak ele alınır. Bu şu demek, her dizi -birim-‘e ait borç, mali sorumluluk, hukuki zorunluluk ve harcamalar yalnızca kendisini ilgilendirir ve bunların hiç birisi şirket içerisindeki diğer bir seriyi ya da şirketin tümünü bağlamaz. Her dizi kendi varlıklarına, üyelerine, iş yapma biçimine ve iş amacına sahip olabilir; ancak başka bir dizide hak iddia eden tüm üyelerin, kredi sağlayan kişilerin ve davacıların iddialarından korunmuş durumdadır. Bunlara rağmen dizi şirketler tek bir şirket olarak değerlendirilir ve dolayısıyla vergilendirilmeleri ile masrafları da buna uygun olarak düzenlenir. Bu şu anlama geliyor; birden fazla amaca hizmet eden, işleyişi olan, farklı üyelere sahip birimi tek çatı altında toplamak; ve bunların tümü için ayrı ayrı vergi ve masraf ödemektense yalnızca standart bir Delaware firmasının ödediği 300$’lık yıllık işletme vergisini (franchise tax) ve bir muhasebeci masrafını (registered agent fee) ödemek.

Teoride bu şirket yapısı harika dursa da, iş bunu hayata geçirmek olduğunda aslında bu tip bir şirket yapısı gerçek olmak için fazla iyi. Bir çok kişi dizi ltd. şirket kurarken bu yüzden farklı zorluklarla karşılaşıyor.

Dizi Ltd. Şirketlerde Oluşabilen Sorunlar

1. Delaware’da kurulmuş bir dizi şirketin teorideki “her dizinin birbirinden ayrı birer hukuki birim olması” durumu henüz herhangi bir davada hakim karşısında test edilmedi. Teorik olarak tüm dizilerin kendi hukuki zorunlulukları ve mali sorumlulukları olsa da bir dava durumunda hakimlerin bunun aleyhinde bir karar vermesi pratikte bu özelliği çürütebilir.

2. Dizi şirket altındaki birimlere uygulanacak federal vergi politikası henüz tam anlamıyla kesinleşmiş değil. Teoride bütün diziler tek bir birim -şirket- olarak kabul ediliyor gibi gözükse de Amerikan Vergi Bürosu ve Hazine Bakanlığı bir dizi ltd. şirket altındaki her birimin ayrı ayrı ve özelliklerine göre vergilendirilmesi hakkında kanun teklifleri verdiler. Ancak bu teklifler belirgin olmamakla birlikte henüz yürürlülüğe de girmediler.

3. Dizi ltd. şirketin bir ya da birden fazla biriminin başka bi eyalette faaliyete devam etmesi halinde bu eyaletlerin nasıl bir vergi politikası izleyecekleri de henüz belli değil. Diğer eyaletler bu konuda yeterli rehberliği henüz sağlayamıyorlar.

4. Bir diğer sorunsa banka hesaplarıyla ilgili. Bankalar henüz bir şirket altındaki birden fazla birim için ayrı hesap oluştulabilmesi durumunu pratiğe yeterince başarılı dökebilmiş değiller ve dizi ltd. şirketlerin finansal olarak nasıl ele alınacağı konusunda sorunlar yaşıyorlar.

5. Son olarak bir çok hukuki danışman ve vergi danışmanı dizi ltd. şirketler hakkında yeterince bilgiye sahip değiller; dolayısıyla bu şirketlere yeterli danışmanlığı sağlayamıyorlar.

Şu an için en güvenli olan yöntem yukarıda bahsedilen sorunlar açıklığa kavuşturulana kadar beklemek. Ancak yine de dizi ltd. şirket kurmak istiyorsanız tıpkı standart bir ltd. şirket kurar gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.


Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz