LLC Operating Agreement Nedir ?

Ltd. Şirket’lerde İşletim Anlaşması Nedir? (Operating Agreement)

Delaware Eyaleti yasama organları bu eyalette ltd. şirket kuran kişilere, şirket üzerindeki iletişimlerini kendilerine en uygun olan şekilde düzenleyebilmek için büyük bir hukuki özgürlük alanı sağlamıştır. Örneğin bir ticari şirkette (corporation) hukuken bir çok koşulun sağlanması gerekirken ve dolayısıyla şirket içi hukuktaki hareket alanı daralıyorken; ltd. şirketlerde hak sahipleri hem kendi aralarındaki ilişkiyi hem de şirketin işleyişine dair düzeni neredeyse tam bir özgürlükle diledikleri gibi şekillendirebilirler. Ltd. şirketin sahipliğine, işleyişine ve yönetimine ilişkin en temel koşullar Ltd. Şirket İşletim Anlaşması ile (LLC Operating Agreement) belirlenir.

Peki bu İşletim Anlaşması nedir? Bu anlaşma istenirse yazılı bir biçimde oluşturulur ya da sözlü bir biçimde de oluşturulabilir. Fakat tabi ki yazılı bir biçimde bu anlaşmayı ortaya koymak ileride oluşabilecek sorunlara karşı herhangi bir yanlış anlaşılmayı ve düzensizliği en iyi biçimde engeller. Her ltd. şirketin İşletim Anlaşması farklı olsa da genel hatlarıyla şu temel koşullar hakkında kurallar koyar:

  • Her hak sahibinin şirketteki sahiplik yüzdesi
  • Kar, zarar ve masrafların sahipler arasındaki paylaşımlarının düzenlenmesi
  • Üyelerin ltd. şirket üzerindeki bağlayıcı otorite derecelerinin belirtilmesi ve günlük yönetimdeki rolleri
  • Önemli kararlar sırasında her üyenin sahip olacağı oy hakkının belirlenmesi
  • Bir üyenin ltd. şirketin ortaklığından çekilebileceği durumların belirtilmesi; ve ayrılan üyelerin finansal çıkarlarının bu durum halinde hesaplanmasına dair yöntemlerin belirlenmesi
  • Bir üyenin kendi payını üçüncü bir kişiye ne şekilde bırakabileceğinin düzenlenmesi
  • Bir üyenin ölümü ya da yönetimde bulunmasını engelleyici bir durum oluşması halinde yapılacaklar
  • Şirketin tasfiye edilmesine sebep olacak haller ve bu durumda üyeler arasında oluşacak hak iddialarına dar düzenlemeler
  • Şirketin yapılan iş ile ilgili olarak dava edilmesi halinde kullanılmak üzere tazminat haklarının oluşturulması

 

İşletim Anlaşmasının( Operating Agreement) Ne Faydası Vardır?

Delaware Eyaleti İşletim Anlaşmasının oluşturulmasını zorunlu kılmaz; ancak bu anlaşmanın bir çok faydası vardır. Bunlar şirket üzerinde hakkı olan her üyenin korunması ve şirketinin işleyici ile yönetiminin düzeninin korunması için önemlidir.


Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz