Sözlük

Home » Sözlük

Zero Coupon Convertible Bond

Zero Coupon Convertible Bond: (Sıfır Kuponlu Dönüştürülebilir Tahviller) Bir şirket tarafından büyük bir indirimle çıkarılan ve belli bir meblağ karşılığından hisseye dönüştürülebilen ya da belli bir süre sonra fiyatını tam değerinden ...

Voting Stock

Voting Stock: Sahibi olan hissedarı hissedarlar toplantılarında oy vermeye yetkin kılan, tipik olarak adi hisse senetleridir. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ...

Void

Void: İmtiyaz Vergisi’ni ödememiş şirketlere verilen statüdür. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz

Trusts

Trusts: Kişiye ait varlıkların kişisel mülklerden koruma amacıyla ayrı tutulmasını sağlayan mekanizmadır. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz

Trustees

Trustees: (Mütevelli) Yönetici tarafından atanan ve şirkete ait servetin yönetimini yapan kişi ya da işletmelerdir. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz

Treasury Shares

Treasury Shares: (Geri alınmış hissedi) Bir şirket tarafından çıkarılmış daha sonra şirketin ticari hisselerinin market değerini artırmak amacıyla yine şirket tarafından geri alınmış hisselerdir. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya ...

Transfer Ledger

Transfer Ledger: “Stock Transfer Ledger” ile aynıdır. Bir şirket tarafından hisselern transferine dair tutulan kayıtlardır. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz

Tax

Tax: (Vergi) Hükümet tarafından gelirler üzerinde uygulanan (income tax) ya da ayrıcalıklar üzerinde uygulanan (franchise tax) mali toplama işlemidir. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa ...

Subchapter S Election

Subchapter S Election: Halka açık ya da kapalı bir şirket tarafından pass-through vergilendirmeye tâbi bir ortaklık olmak için yapılan elemedir. Bu eleme IRS Form 2253’ün zamanında doldurulması ya da doldurulmaması ile ...

Subchapter S Corporation

Subchapter S Corporation: “S Corporation” ile aynıdır. Halka açık ya da kapalı şirketlerde, Amerikan Vergi Dairesi tarafından pass- through vergilendirme uygulananlardır. Hissedar sayıları 100 ile sınırlı olup bu hissedarların tamamı Amerika’da ...

Stockholder

Stockholder: “Shareholder” ile aynıdır. (Hissedar) Bir şirkette sahipliği ya da eşit hakkı bulunan; dolayısıyla hisseleri bulunan kişilerdir. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim ...

Stock Transfer Ledger

Stock Transfer Ledger: Bir şirket tarafından hisselern transferine dair tutulan kayıtlardır. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz

Stock Certificate

Stock Certificate: (Hisse senedi) Bir hissedarın şirketteki payını ve çıkarını belirten belgelerdir. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz

Stock Amendment

Stock Amendment: Eyalet nezdinde doldurulan ve şirketin kuruluş belgesinde yer alan satışa çıkarılmış hisse miktarını ya da hisselerin nominal değerini değiştirmeye yönelik belgelerdir. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da ...

Stock

Stock: “Share” ile aynıdır. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz

Status

Status: Bir şirketin imtiyz vergileri ve diğer masrafları ile yasal temsilci ücretlerini zamanında ödeyip ödemediğine ilişkin hâldir. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim ...

Statement of Organizer

Statement of Organizer: Bir limitet şirketin kurucusu tarafından şirket üzerindeki tüm kontrol mekanizmalarını şirketin üyelerine geçirdiğini beyan eden belgedir. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa ...

Statement of Incorporator

Statement of Incorporator: Bir şirketi kuran kişi tarafından, şirket üzerindeki tüm kontrol mekanizmalarını şirketin yöneticilerine geçirdiğini beyan eden belgedir. Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa ...

Let’s Supercharge Your Online Growth

Book a Free Consultation

Call us (555) 802-1234

Başlık