Genel Ortaklık vs. Sınırlı Sorumlu Ortaklık

Delaware’de bir şirketle ya da şahısla ortaklık kurarken herkesin rollerinin neler olacağı ve sorumlulukları iyi bilinmelidir. İki yaygın ortaklık tipi vardır: genel ortaklık-General Partnership ( sınırsız sorumlu ortaklık olarak da geçebilir) ve sınırlı sorumlu Limited Partnership ortaklık (komandit şirket olarak da geçebilir.)

Bu İki Ortaklığın Farkı Nedir?

Genel ortaklık en yaygın biçimde kullanılan ve bilinen ortaklıktır. Bu tip bir iş ilişkisinde her ortak şirketin işleyişindeki günlük yönetime katkıda bulunur ve sorumluluk alır. Her ortağın iş ile ilgili kararlar alınırken söz hakkı olur ve şirketi bağlayıcı anlaşmalar yapabilir. Ayrıca aksi bildirilmediği sürece her ortak şirkette eşit seviyede sorumluluk alır ve eşit seviyede şirkete katkıda bulunur. Bu doğrultuda, bir ortaklık anlaşması her ortağın şirket içindeki rolünü, sorumluluklarını ve otoritesinin kapsamını belirler.

Sınırlı sorumlu ortaklıklarda ise sınırlı sorumlu olarak (limited) iş ilişkisi kurulmuş ortak, şirket yönetiminin günlük mekanizmalarında yer almayabilir. Bu ortaklar genellikle şirkete mali açıdan bağlı olup sorumlulukları da bu mali katkıya bağlıdır. Sınırlı sorumlu ortaklıklarda ne olursa olsun en azından bir tane genel ortak bulunması gerekir ki şirketin günlük yönetimi ve işleyişi sürdürülebilsin. Buna ek olarak, genel ortak şirketin borçlarından sorumlu olacakken, sınırlı sorumlu ortak bundan sorumlu olmayabilir. Genel ortağın şirketin üstündeki yükümlülükleri yaptığı yatırımla sınırlanmamıştır; söz konusu şirket borçlarını ödemek olduğunda genel ortak olan kişinin şahsi mülkleri ve varlıkları da herhangi bir davaya dahil edilebilir.

Sınırlı sorumlu ortaklıkların kurulması genel olarak gayrimenkul alanında görülür. Bir adet genel ortak mutlaka bulunmak suretiyle, bir mülkün/gayrimenkulun satın alınmasında fazladan kaynak ortaya çıkarmak için bir çok sınırlı sorumlu ortak şirkete dahil edilebilir. Sınırlı sorumlu ortak olmanın iyi tarafı sorumlulukların az olması iken; kötü tarafıysa şirketin karar alma mekanizmasında söz hakkının bulunmamasıdır.

Bugüne kadar bir çok durumda sınırlı sorumlu ortaklar şirketin yönetimine haddinden fazla dahil oldukları gerekçesiyle sınırlı ortaklık statülerinin değiştirilmesini talep etmiştir. Bu sebeple sınırlı ortakların avukatlarıyla bağlantılı bir biçimde bu sınırlı sorumluluğun korunduğunu garanti altına almalarında fayda vardır.


Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz