Devrim Niteliğindeki “Blockchain” Yönetmeliği Delaware’de Yasa Olmak Üzere

Eyalet Senatosu, hisse sicillerinin “blockchain” üzerinden tutulmasını yasallaştıran bir tasarıyı onayladı. Yönetmeliğin önümüzdeki hafta Eyalet Genel Kurulundan geçmesi ve Yönetici Carney’in onayına sunulması bekleniyor.

Delaware Eyaleti Kurumsal Hukuk Birimi üyelerinden Avukat Matt O’Toole konu hakkında ve Delaware’deki şirketleri nelerin beklediğine dair şunları söyledi:

Blockchain teknolojisinin uygulanmasını öngören kurumsal yasalara dair anahtar yenilikler nelerdir?

Yeni değişiklikler, Delaware şirketlerine kurumsal kayıtlarını (hisse defteri gibi önemli kayıtlar da dâhil) tutma ve oluşturma konusunda ve hissedarlarla iletişim için önemli yasal yetkiler sağlıyor.

Yani, Delaware kanunları, blockchain kayıtlarının (hisse defteri de dahil) geçerli olduğuna dair net ve kesin bir cevap sağlamış oluyor. Şirketler hukuku aynı zamanda hisse defterinin içeriğine dair de yine netlik ve kesinlik sağlayan bir takım gereklilikler getiriyor. Değişiklikler, “blockchain hisseleri” oluşturulmasına olanak sağlıyor.

Delaware’in iş hukukunda yapılan değişikliklerin, Delaware’in Amerikan ve yabancı pazarlardaki pozisyonuna nasıl bir katkısı olacağını düşünüyorsunuz?

Değişiklikler Delaware Eyalet Yönetiminin söz konusu iş meseleleri olduğunda ne kadar ileri görüşlü ve değişime açık olduğu izlenimini pekiştirecektir. İş adamları Delaware hukukunun şirketlerin ihtiyaçlarına ve piyasa gelişmelerine göre sürekli iyileşeceğine daha da güvenebileceklerdir. Daha detaylı konuşmak gerekirse, Delaware eyaleti blockchain hisseleri ilk defa hayata geçiren eyalet olarak anılacak ve uzun vadede Delaware eyaletinin kurumsal alanlardaki öncülüğünü pekiştirecektir.