Kurumsal Kimliği Reddeden LLC (Disregarded Entity LLC) Nedir?

Limited şirket (liability company) veya LLC adı da verilen iş türü eyalet kanunları tarafından üretilmiştir. LLC’lerin son derece yaygınlaşmasına rağmen IRS yeni bir vergi kategorisi yaratmak yerine hâlihazırda var olan bir vergi kategorilerini LLC şirketlere uyarladı.
Disregarded Entity LLC

Kurumsal Kimliği Reddeden LLC (Disregarded Entity LLC) Nedir?

Kurumsal Kimliği Reddeden LLC (Disregarded Entity LLC) Nedir?

Limited şirket (liability company) veya LLC adı da verilen iş türü eyalet kanunları tarafından üretilmiştir. LLC’lerin son derece yaygınlaşmasına rağmen IRS yeni bir vergi kategorisi yaratmak yerine hâlihazırda var olan bir vergi kategorilerini LLC şirketlere uyarladı. LLC şirketlerin sağladığı en önemli fayda iş sahiplerinin şirket kar/zararını kişisel vergi beyannamelerinde gösterebilmeleridir.

Disregarded Entity Şirket Türü

Disregarded Entity adı verilen iş türü (ya da “doğrudan şirket”) bazı amaçlarla belirli açılardan sahibinden bağımsız, ancak konu vergiler olduğunda sahibi ile iç içe bir iş türüdür. Tek mülk sahipliği ve ortaklıklar, örneğin, bu türe bir örnektir çünkü bu şirketlerin sahipleri şirketin gelirlerini şahsi vergi beyanlarında belirtirler. Şirketler genellikle “disregarded” olmayan bir iş türüdürler – S Corporation’lar ve REIT’ler hariç (REIT: vergilerini genellikle gelirinin hissedarlara dağıtılmadan önceki hali üzerinden ödeyen şirket)

LLC Sınıflandırması

IRS kurallarına göre, bir LLC ya bir “tek mülk sahipliği” (tek bir üyesi var ise) ya da ortaklık (birden fazla üyesi var ise) olarak sınıflandırılır. Bunun anlamı şudur: çoğu LLC federal vergi sebeplerinden dolayı “disregarded” şirkettir. Lakin, bir LLC 8832 Formunu doldurarak şirket olarak sınıflandırılmayı seçebilir. Böyle bir seçimin yapılması ile birlikte şirket “disregarded” şirket olma özelliğini kaybeder. Bu tarz bir seçimin ardından şirket olarak vergilendirilen bir LLC, S Corporation yeterliliği de gösterebilir ki bu durumda yeniden “disregarded” iş olma özelliği kazanır.

İstihdam Vergisi

2009 itibariyle, IRS tek üyeli LLC şirketlerin “disregarded” olma durumlarında bir takım değişiklikler yaptı. Tek mülk sahipliği olarak vergilendirilenler gelir vergisi amacıyla “disregarded” olmaya devam ederken, LLC’ler artık istihdam vergisi ve alkol, ateşli silahlar ile tütün gibi federal vergilerden sorumlu hale geldiler. Bunun anlamı: LLC şirketlerin de artık bu vergilerden sorumlular ise “EIN” (İşveren Kimlik Numarası) sahibi olmaları ve kendi adlarına açılmış bir banka hesabına sahip olmaları gerektiğidir.

Kendi Kendinin İşvereni Olma (Self-Employment)

Bir “disregarded” LLC sahibi olmanın sonuçlarından biri de muhtemelen sizi “kendi kendinin işvereni olma” (self-employment) vergisinden sorumlu kılması olacaktır. Ancak, özünde, busadece işverenin sorumlu olduğu Sağlık ve Sosyal Güvenlik vergisi sorumluluğunun şirket sahibine geçmesidir. Eğer “disregarded” LLC şirketinizden 400$’dan fazla alıyorsanız “self-employment” vergisini kişisel formunuz olan Form 1040 ile ödemek zorundasınız.


Amerika’daki şirketinizin vergi beyannamesini nasıl yapacağızı bilmiyorsanız ya da LLC şirketler hakkında bilgi almak için bize aşağıdaki iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz:
TR Tel: +90 850 304 7002
US Tel: +1 302 310 2176
Email: info@enterprises.social
Address : Newark, Delaware

Yorum yazın