Delaware İş Hukuku Konseyi, Blockchain Hisseleri Taslağını Yayınladı

13 Mart 2017 tarihinde Delaware İş Hukuku Konseyi, Delaware Genel İş Hukuku’nda yapılması planlanan değişiklikleri açıkladı. Bu değişiklikler Delaware şirketlerine kurumsal kayıtların oluşturulması ve yönetiminde elektronik veri tabanlarının kullanılması konusunda özel yasal yetkiler sağlıyor. Sunulan değişiklikler yasallaşırsa, Delaware şirketleri hisse sahipliğinin transferi ve kaydının tutulması için geleneksel hisse defteri yerine dağıtılmış hisse defteri (distributed ledger) kullanabilecekler.

Yapılması planlanan bu değişiklikler Delaware Blockchain Girişimcilik gözetimindedir.