Delaware’de Kayıtlı Şirketler için Ticari Terimler

Yeni bir işe başlama sürecindesiniz ve elbette işiniz hakkında çok şey biliyorsunuz. Ancak, kuracağınız işletme ve içinde bulunacağınız piyasa ilgili terminolojiyi iyi bir şekilde bilmeniz gerekmektedir.

Eğer bir Delaware şirketine sahipseniz, bilmeniz gereken çok sayıda önemli ticari terim vardır; bu nedenle, şirketinizin uyumluluğunu sağlamak için tüm belgelerinizi ve önemli tarihleri tam olarak anlamanız gerekebilir.

  •               Şirket Kuruluş Belgesi (Certificate of Formation)

     Delaware Eyaleti’nde bir limitet şirketin kuruluşuna dair verilen resmî belge. Bu Şirket Kuruluş Belgesi, yeni bir Delaware limitet şirketin doğum sertifikası gibidir.

  •   Şirket Kuruluş İzin Belgesi (Certificate of Incorporation)

     Delaware Eyaleti’nde ticari bir şirketin (corporation) kurulduğunu resmileştiren belgedir.


  •  Şirket Fesih Belgesi (Certificate of Dissolution)

     Bulunduğu eyalette iş yapma eylemini daha fazla sürdürmeyecek olan işletmeler için resmi feshetme işlemi belgesidir.

  •             Şirket Faaliyet Belgesi (Certificate of Existence)

      Eyalet tarafından bir işletmenin faaliyet gösterdiğini ve sorumluluklarını yerine getirdiğini gösteren bir belge. 

      Bu durumu sürdürmek için işletmeler Franchise Vergisi ve Yasal Temsilci ücretlerini ödemek zorundadır.

  •            Tadil Belgesi (Sözleşmede Düzenleme/Certificate of Amendment)

     Eyalet nezdinde daha önce hazırlanmış ve dosyalanmış bir evraka yönelik olarak düzenlemeye gitmek. Örneğin, şirket                 isminin değiştirilmesi, satışa sunulan hisse senetlerinin sayısının değiştirilmesi, hisse senetlerinin nominal değerinin                     değiştirilmesi gibi.

  •            İyi Hal Belgesi (Certificate of Good Standing)

      Şirket Faaliyet Belgesi’ne benzer olarak yine Eyalet tarafından verilen ve şirketin faaliyet halinde ve sorumluluklarını                  yerine getirir durumda olduğunu belirten belgedir. Bu belgenin sağlanabilmesi için yardıma ihtiyacınız varsa bizimle                    iletişime geçebilirsiniz.

  •           İmtiyaz Vergisi (Franchise Tax)

Delaware’de kurulmuş tüm limitet ve ticari şirketlerden, bu eyalette kurulmuş olmaları sebebiyle yıllık olarak                talep edilen vergidir. Bir limitet şirket (LLC) yıllık $300 İmtiyaz Vergisi öderken; ticari şirketler için en düşük                  İmtiyaz Vergisi miktarı $225’dır.

 


 

Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz