Kâr Amacı Gütmeyen Şirketler (Non-Profit Corporation)

#image_title

Kâr amacı gütmeyen bir şirket kurmak iki aşamadan oluşur. Öncelikle, şirketi kuracak olan kişi/kişiler ya da organizasyon hisse senetsiz (non-stock) bir şirket kurar. Bu tip şirketlerin üyeleri dışında herhangi bir hisse sahibi bulunmaz ve çoğunlukla da zaten kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşurlar. Bu tip şirketler içerisinde farklı statülerde üyeler bulunabilir. Örneğin oy hakkı bulunan ve bulunmayan üyeler gibi. Üye tanımları ve üyelik şartları oluşturulan bu şirketin iç tüzüğünde belirlenir.

Kimi hisse senetsiz şirketler yıllık aidat ödeyen herkese üyelik imkanı tanıyabilir; bunun dışındaki şirketlerde üyeler özel olarak tanımlanmış bir grup insandan oluşur. Özetle, şirketin kuruluşundaki üyeler, o şirkete üye olan ve olabilecek kişileri hazırladıkları iç tüzük ile belirlerler.

Kâr amacı gütmeyen bir şirket kurmanın ikinci adımıysa gerekli evrakların, şirketin kuruluşunu takiben 15 ay içerisinde, “kâr amacı gütmeyen” statüsünün alınması için IRS’e (Internal Revenue Service – Milli Gelir Dairesi) ibraz edilmesinden oluşur. Bu işlem için başvuru 1023 numaralı form ile yapılır.

Bu statü için uygun olabilmeniz için, kurduğunuz şirketin Kuruluş Sertifikası’nda (Certificate of Incorporation) uygun maddelerin işaretlenmiş olması ve şirketin amacının açık bir biçimde belirtilmiş olması gerekir.

Eğer siz de eğitim, spor, din, yardımlaşma, bilim, edebiyat gibi bir konuda ulusal ya da uluslararası seviyede teşvik yaratmak üzere bir kâr amacı gütmeyen şirket kurmak istiyorsanız, işe hisse senetsiz bir şirket kurarak ve IRS’e 501(c)(3) onayı için başvurarak başlayabilirsiniz. Hisse senetsiz ve kâr amacı gütmeyen bir şirkette kişisel kazançlar yasaklanmıştır.

IRS tarafından 501(c) için uygun bulunmuş şirketler federal gelir vergilerinden muaf tutulurlar. Bunun için de şirketin açık bir teşvik amacı ve hisse senedi bulundurmayan bir yapısının olması gerekir.

Kâr amacı gütmeyen şirketler aynı zamanda politik amaçlar için; bir adayın seçim kampanyasının yürütülmesi gibi, ya da ticaret birliklerinin oluşturulması gibi amaçlar için de kurulabilir. Yeter ki şirketin kuruluşunda bu amaç uygun ve açık bir dille belirtilmiş olsun.

Bu tip bir şirket/kuruluş açmayı düşünüyorsanız gerekli sertifikaların ve statülerin edinilmesi konusunda; ya da ilk etapta şirketin kurulması esnasında bizden yardım alabilirsiniz


Amerika’da şirket kurmak için başvuru formumuzu doldurabilir ya da herhangi bir sorunuz varsa bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz