Formlar Formlar Formlar ve Daha çok Form. IRS Formları ile ne yapılmalı?

#image_title

Form W7

Bir kişi, IRS’e W7 formu göndererek ITIN alabilir. Bireysel Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (“ITIN”), Sosyal Güvenlik Numarası (“SSN”) almaya uygun olmayanlar için bir zorunluluktur. ITIN, esas olarak vergi amaçlı IRS nezdinde kimlik tespiti için kullanılır.

W7 formunu açıklamadan önce, dikkatinizi ITIN’lerin neden önemli olduğu gerçeğine çekmek istiyoruz. Örneğin, çalışma izni olmayan ancak karşılığında bir ABD kaynağından geliri olan ABD vatandaşı olmayan bir kişi, yine de vergi beyannamesi vermekle yükümlüdür. Bu vergi beyannamelerini doldururken, kişinin IRS nezdinde kendini tanımlamalıdır. Bu nedenle, ITIN’i elde etmek için Form W-7’nin kullanılması gerekir.

W-7 Formunda aşağıdaki bilgileri doldurmanız beklenmektedir:

  • ITIN’e başvurma nedeni
  • İsim, posta adresi ve eğer farklıysa yabancı adres
  • Doğum tarihi ve doğum yeri
  • Başvuru sahibinin uyruğu ülkesi
  • Varsa yabancı vergi kimlik numarası
  • Varsa, başvuru sahibinin ABD vize numarası.

Form 5472

ABD şirketinizin ABD vatandaşı olmayan hissedarları yahut sahipleri varsa Form 5472’yi doldurmayı gereklidir. Gerçek bir vergi beyannamesi olmasa da, Form 5472, IRS’e gönderilen bir bilgi formudur. Bu form duruma göre ayrı ayrı veya vergi beyannamesinin bir parçası olarak verilebilir.

Bu form için söz konusu “önemli” yabancı mülkiyet eşiği, vergi yılı içinde herhangi bir zamanda en az yüzde yirmi beştir. Bu beyan sorumluluğu, bir ABD şirketi % 25 yabancı olduğunda veya yabancı bir şirket Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ticaret veya işle uğraştığında başlar. Bir şirket, vergi yılı içinde herhangi bir zamanda en az bir doğrudan veya dolaylı% 25 yabancı hissedarı varsa,% 25 yabancı sermayelidir. Genel olarak, bir yabancı kişi doğrudan veya dolaylı olarak en az % 25’ine sahipse % 25 yabancı hissedardır.

Bu formu doldurmayı kaçırırsanız / doldurmazsanız ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz. En temelinde beyanın yapılmaması durumunda öngörülen cezalar olduğunu söylemek doğru olur. Form 5472’yi zamanında hazırlamak için yeterli kayıt ve bilgiye sahip olunması ve cezanın değerlendirilmesinden kaçınmak için iadelerin zamanında yapıldığına dair kanıtların saklanması esastır. Aksi takdirde, şirket ağır cezalarla karşılaşma riski altında olacaktır. Zamanında beyan yapılmaması cezası 10.000 ila 25.000 ABD Doları arasında değişebilmektedir. Bu ceza, Form 5472’yi içeren bir vergi beyannamesi geç teslim edilirse, genellikle IRS tarafından otomatik olarak değerlendirilir.

Ancak, formu dosyalayanın şahıs sahibi veya hissedar değil, şirket olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak, herhangi bir cezai durumda ilgili kişi şirket olacaktır. Kısacası, ABD şirketinizin yabancı bir sahibi veya yabancı hissedarı varsa, 5472 formu sunmanız gerekmektedir.

 

Form 5472 ve ABD’deki vergilere ilişkin diğer konular hakkında sorularınız varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!