ABD Virjin Adaları: Muaf Şirketler

(VI) – Virjin Adaları Kanunu’nun 14. Bölümünün 13. Maddesi başlığında yer alan 1986 tarihli ABD Virgin Adaları Muaf Şirketler Kanunu, ABD Milli Gelirler Yasası’nın § 934 (b) (1) ve §934 (b) (3) maddeleri uyarınca yetkilidir ve Şubat 1987’de, ABD ile Virgin Adaları arasındaki Vergi Uygulama Anlaşması’nın imzalanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Bu kanun uyarınca, Amerika Birleşik Devletleri veya ABD Virjin Adaları’nda yürüttüğü bir ticareti veya işletmesi olmayan dış ülkelere ait şirketler tüm vergilerden 20 yıl muaf olabilirler.

ABD Virgin Adaları şirket hukuku, dünyadaki en tanınmış ve saygın şirket yargı bölgelerinden biri olan Delaware 1953 Şirketler Kanunu’na dayanmaktadır.

Muaf Şirketlerin Vergilendirilmesi

Yetkili bir ABD Virjin Adası Muaf Şirketi, tüm gelir, brüt makbuz, stopaj vergilerinden ve lisans gereksinimlerinden muaftır. Şirketler ABD Virjin Adaları Hükümeti’ne yalnızca yıllık 1.000 ABD Doları imtiyaz vergisi ödemek zorundadır. Ek olarak, Muaf Şirketler, pasif gelir olarak kabul edildiğinden, ABD Virjin Adaları’nda bankacılık veya yatırım faaliyetleri yoluyla üretilse bile, faiz veya temettüler için vergi ödememektedir. Bir Muaf Şirket tarafından ödenen faiz de stopaj vergisine tabi değildir. ABD dışındaki mukim vergi mükelleflerinin sahip olduğu muaf şirketlerin hisseleri ABD veya ABD Virjin Adaları intikal ve veraset vergilerine tabi değildir. Kuruluştan sonra, ABD Virjin Adaları Hükümeti, şirketin vergi muafiyetini güvence altına alan 20 yıllık bir sözleşme imzalar.

Muaf Şirketler İçin Mülkiyet

Sadece yabancı şirketlere ait işletmelerin çoğunluğu Muaf Şirket Statüsüne hak kazanabilirler. ABD Virjin Adaları Yasası, bir şirketin muaf şirket olarak hak kazanabilmesinin, söz konusu şirketin hisselerinin toplam oy gücünün %10’undan daha az olması veya söz konusu şirketin hisselerinin toplam değerinin doğrudan veya dolaylı olarak bir veya daha fazla ABD ve ABD Virjin Adaları kimseleri tarafından sahiplenilmesi durumunda gerçekleşebileceğini vurgulamaktadır. Yani, ABD Virjin Adaları’ndaki şirketlerin en az bir hissedarı olması gerekiyor.

Şirket hamiline yazılı hisse ihraç ederse, ABD veya ABD Virgin Adaları mensuplarına ait sayılır.

Vergi Anlaşmalarının Uygulanması ve Bilgi Değişimi Anlaşmaları

ABD Virjin Adaları, ABD’nin taraf olduğu herhangi bir vergi anlaşmasına dahil edilmemiştir. ABD Virjin Adaları hükümeti, kendi adına yabancı ülkelerle vergi anlaşmalarına girmek için yasal bir yetkiye sahip değildir. Özellikle, tüm FATCA (yabancı hesapların vergi uyumu yasası) Model 1 ve Model 2 Hükümetler arası Anlaşmalar, ABD Virjin Adaları ve ABD Virjin Adaları içerisinden kurulan Finansal Kurumları raporlamadan muaf tutuyor.

Ne ABD ne de ABD Virjin Adaları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Ortak Raporlama Standartlarını (CRS) benimsemiştir ve dolayısıyla hesapların veya şirket mülkiyet haklarının rapor edilmesine gerek yoktur.

ABD Virjin Adaları Muaf Şirketler Potansiyel Kullanımları

ABD Virjin Adaları Muaf Şirketlerin birçok kullanımı var. Detaylı bilgi için lütfen bizi aramaktan çekinmeyin. ABD Virjin Adaları’nın yürürlükteki şirket yasalarıyla ilgili onlarca yıllık deneyime sahibiz. Yerel ofisimiz, Virjin Adaları Ruhsat ve Tüketici İşleri Birimi tarafından yetkili bir yasal temsilci ve kurumsal hizmet sağlayıcısı olarak lisanslanmıştır.

Faydaları Özetlemek Gerekirse:

– ABD’den muaf işletme olarak vergilendirilir

– Koruyucu (protector) isteğe bağlıdır

– ABD Veraset Vergisi yoktur

– FATCA- Yabancı hesapların vergi uyumu yasası yoktur

– Ortak Raporlama Standartları (CRS) yoktur

– Kişi ülke dışında ise bireysel vergi yoktur

– Federal ABD Kimlik Numarası

– Eğer gerekli ise ABD mukim vergi mükellefi belgesi

– İhtiyaç halinde vergi beyannamelerinin onaylı kopyaları

– ABD’deki uyumluluk nedenleriyle Kayıtlar ve Defter Tutma

– ABD’de herhangi bir yerdeki tüm bankalara açık olma