Zero Coupon Convertible Bond

Home » Zero Coupon Convertible Bond

Zero Coupon Convertible Bond

Zero Coupon Convertible Bond: (Sıfır Kuponlu Dönüştürülebilir Tahviller) Bir şirket tarafından büyük bir indirimle çıkarılan ve belli bir meblağ karşılığından hisseye dönüştürülebilen ya da belli bir süre sonra fiyatını tam değerinden ...

Let’s Supercharge Your Online Growth

Book a Free Consultation

Call us (555) 802-1234

Başlık